هیأت امنا ۱۳۹۶/۱۰/۷ ۲:۰۵:۴۶

هیأت امنا

جناب آقای دکتر توحید قاضی پور
جناب آقای دکتر توحید قاضی پوررئیس مرکز
جناب آقای کیومرث محمدی
جناب آقای کیومرث محمدیقائم مقام مرکز
جناب آقای ایوب تقی‌پور
جناب آقای ایوب تقی‌پور رئیس حراست
جناب آقای احمد رضایی
جناب آقای احمد رضاییعضو هیأت امنا
حاج آقا سراغی
حاج آقا سراغیعضو هیأت امنا
جناب آقای مسعود دانشمند وزیری
جناب آقای مسعود دانشمند وزیریعضو هیأت امنا
جناب آقای دکتر شهرام پورباقر
جناب آقای دکتر شهرام پورباقر معاونت آموزش
جناب آقای رسول موحدی
جناب آقای رسول موحدی معاونت مالی

مسئولین مرکز

 جناب آقای سید داریوش متولی
جناب آقای سید داریوش متولی مدیر آموزش
 جناب آقای مهدی فهیمی
جناب آقای مهدی فهیمی مسئول دانش آموختگان
جناب آقای غلامعلی دهمرده
جناب آقای غلامعلی دهمرده رئیس دایره امتحانات
 جناب آقای بابک نبی زاده
جناب آقای بابک نبی زاده کارشناس آموزش-مسئول کارآفرینی
 جناب آقای احمد سلجوقیان
جناب آقای احمد سلجوقیان روابط عمومی
 جناب آقای افشین صادقی
جناب آقای افشین صادقی اداری